• ostatni final
  • ostatni final

Typy osazení

Typ B – provedení s obetonováním:
použití pro nádrže nesamonosné při velkém statickém zatížení (osazení v pojížděných plochách, blízkost základů objektů, komunikace, velké hloubky osazení ap.). Vlastní nádrž odlučovače vč.víka (stropu) je v tomto případě možné použít jako ztracené bednění. Vstupní šachty a jejich poklopy nejsou předmětem dodávky odlučovače.
Obdobné provedení je možné provést i pro typ odlučovače se sorpcí. Nádrže nejsou určeny pod hladinu spodní vody.


Typ S – provedení bez víka
Použití pro nádrže samonosné ( osazení v zeleném pásu) nebo i nesamonosné ( osazení viz typ A) . Při způsobu osazení je nutno respektovat pokyny uvedené v části “stavební osazení”.
Nádrž odlučovače je zvýšena nástavcem na  maximální výšku nádrže 3000 mm a není opatřena víkem. Zakrytí nádrže je provedeno  plastovým krytem nebo dřevěnými fošnami o síle 50 mm (mohou být součástí dodávky odlučovače). Plastové kryty nejsou pochůzné. Při tomto řešení je po odstranění krytů přístupný celý půdorys nádrže. Nádrže nejsou určeny pod hladinu spodní vody.


Typ KD – provedení samonosné, plastový skelet s monolitickou betonovou výplní
Vzhledem k pevnosti a statické dimenzi betonových stěn vzniklé kombinované konstrukci plast-beton jsou tyto nádrže vhodné pro použití ve všech podmínkách stejně jako u typu B. Výhodou zůstává úspora na venkovním bednění a odpadá nutnost venkovní izolace betonu proti spodním agresivním vodám. Nádrže nejsou určeny pod hladinu spodní vody.


Typ KD SV – provedení samonosné, plastový skelet s monolitickou betonovou výplní
Vzhledem k pevnosti a statické dimenzi betonových stěn dna a vrchu vzniklé kombinované konstrukci plast-beton jsou tyto nádrže vhodné pro použití ve všech podmínkách stejně jako u typu B. Výhodou zůstává úspora na venkovním bednění a odpadá nutnost venkovní izolace betonu proti spodním agresivním vodám. Nádrže jsou určeny pod hladinu spodní vody.