• ostatni final
  • ostatni final

  • Home
  • Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty

Typové polypropylénové vodoměrné šachty jsou dodávány jako celoplastové nádrže, tvořící podzemní prosto,r určený pro osazení a kontrolu vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce vodovodu, případně jako armaturní šachta na vodovodním řadu.

125
Vodoměrné šachty VS jsou dodávány ve dvou základních provedeních (typech):

  • typ VS H  hranatá -je určený k instalaci pod úroveň terénu bez dalšího statického zajištění šachty (tzv. samonosné provedení ) pouze jako pochůzná ( nahodilé zatížení max. 2 kN/m3). Pokud je  šachta umístněna v pojezdovém pásu je nutno jí obetonovat a opatřit ocelovým poklopem s předepsanou zátěží, typ HB hranatá pro obetonování.
  • typ VS K kruhová- je určený k instalaci pod úroveň terénu s následným statickým zajištěním šachty (tzv. samonosné provedení) pouze jako pochůzná  ( nahodilé zatížení max.2 kN/m3) . Pokud je šachta umístněna v pojezdovém pásu je nutno jí obetonovat a opatřit ocelovým poklopem s předepsanou zátěží typ KB  kruhová pro obetonování.

Další informace:

  1. Technický popis
  2. Doprava, skladování, manipulace
  3. Projektování a instalace
  4. Typy vodoměrných šachet