• ostatni final
  • ostatni final

Technický popis - vodoměrné šachty

Všeobecně
Vodoměrné šachty VS dodávané firmou ORYX-CZ.s r.o. jsou šachty, které patří mezi objekty na podzemním vodovodním potrubí. Vodoměrné šachty jsou objekty umožňující manipulaci a obsluhu vodoměru a ostatních armatur vodovodní sítě.


Použití
Typové polypropylénové vodoměrné šachty jsou dodávány jako celoplastové nádrže tvořící podzemní prostor určený pro osazení a kontrolu vodoměru a příslušných armatur na domovní přípojce vodovodu případně jako armaturní šachta na vodovodním řadu.

Vodoměrné šachty VS jsou dodávány ve dvou základních provedeních (typech)

- typ VS H hranatá -je určený k instalaci pod úroveň terénu bez dalšího statického zajištění šachty (tzv. samonosné provedení ) pouze jako pochůzná ( nahodilé zatížení max. 2 kN/m3). Pokud je šachta umístněna v pojezdovém pásu je nutno jí obetonovat a opatřit ocelovým poklopem
s předepsanou zátěží, typ HB hranatá pro obetonování.

- typ VS K kruhová- je určený k instalaci pod úroveň terénu s následným statickým zajištěním šachty (tzv. samonosné provedení) pouze jako pochůzná ( nahodilé zatížení max.2 kN/m3) . Pokud je šachta umístněna v pojezdovém pásu je nutno jí obetonovat a opatřit ocelovým poklopem s předepsanou zátěží typ KB kruhová pro obetonování.

Podrobné pokyny týkající se možného způsobu osazení šachet jsou uvedeny v čl. 3.1

Schéma označení typu vodoměrné šachty:

VS x y

x …. H –hranatá    /    K - kruhová
y……S –samonosná    /    B – pro obetonování
 
Popis vodoměrné šachty
Šachty vč. ztužujících žeber jsou vyrobeny z polypropylenových desek technologií svařováním. Vodoměrné šachty jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Stěny u kruhových šachet z PP o síle 8 mm,u hranatých o síle 15 mm.
Šachty jsou dodávané s přivařeným plastovým stropem o síle 15 mm a opatřeným vstupní šachticí. Vstupní šachtice je o průměru 600 mm nebo rozměr 600x600 mm.Takto řešený vstup do šachty (šachtici) je zakryt plastovým pochůzným poklopem, nebo litinovým poklopem,nebo ocelovým poklopem s rýhovaného plechu , který leží po celém obvodu v rámu.
Zakrytí vstupního otvoru do vodoměrné šachty, v závislosti na jejich umístění do terénu, je nutno řešit
v rámci stavebního projektu ve smyslu ČSN EN 124.
Ocelové vstupní poklopy nejsou standardně předmětem dodávky vodoměrných šachet.
Vstup do vodoměrné šachty je zabezpečen standardně dodávanými stupadly z PP , které jsou pevně
ukotveny ve stěně šachty. Při vstupu do šachty je nutné se řídit všeobecnými bezpečnostními předpisy
- viz čl.4 .

Popis technologického zařízení
Technologické zařízení vodoměrných šachet sestává z vodovodních armatur a vodoměrné soupravy. Toto vystrojení není standardně s šachtou dodáváno. Důvodem je požadavek správců vodovodních sítí na vlastní dodávku armatur a soupravy při napojování nemovitosti na vodovodní řad.
Každá vodoměrná šachta je vybavena vodotěsnými prostupy DN 32 (na požádání je možný jiný průměr prostupů) a plastovými stupadly.


Technické parametry
Technické parametry standardně dodávaných vodoměrných šachet jsou uvedeny viz příloha 1.


Značení šachet
Vodoměrné šachty jsou opatřeny výrobním štítkem v nesmazatelném provedení, který je umístěn
v komínku vstupní šachtice. Pro potřeby manipulace jsou výrobky viditelně, na vnější straně opatřeny informací o manipulační hmotnosti.