• slider bg chlad
  • slider bg chlad

  • Home
  • Obložení chladíren. vozů

Obložení chladírenských vozů

Naše chladírenské obložení
- je určeno k přepravě nebalených potravin při teplotě do 0 °C . Využívá se pro přepravu masa ,uzenin, studené kuchyně , zákusků , ovoce a zeleniny , květin a veškerých dalších výrobku kde je potřeba udržet stálou teplotu , ať  chladno nebo teplo.  Je montováno do vozidel kategorie N1 (furgony) . Toto chladírenské obložení montujeme do vozidel s chlazením našich nejvýznamnějších dodavatelů chladírenské techniky jako je Carrier nebo Thermo king. Další předností je minimální zmenšení nákladového prostoru.

Popis:
Nákladový prostor vozidel je obložen zdravotně nezávadným obložením určeným pro styk s nebalenými potravinami s polypropylénu o síle 4mm na stěnách a stropu a o síle 15mm na podlaze. Pod obložením je vytvořen rám z polypropylénu o síle 15 - 20mm, ve kterém je uchycen extrudovaný polystyrén o síle 20 - 50mm.Všechny spoje jsou zavařeny tak, že je zabráněno zatékání nečistot a vody při mytí mezi obložením a karoserií. Spoje mezi obložením a karoserií jsou tmeleny.
Výhoda tohoto systému je ve stálosti a zdravotní nezávadnosti  v celé síle materiálu , tak že nejsou třeba okopové lišty a kovové lemování podlahy a vstupu do nákladního prostoru. Náš systém dovoluje okamžitě opravit poškozené obložení , nebo úplně toto obložení odstranit pro případné opravy karoserie.
Při odborné demontáži je možno použití většiny dílů k zpětné montáži.  
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR podle ustanovení § 2 odst 1 zákona číslo 38/1995Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a podle § 19 vyhlášky MD č. 102/1995 SB. o schvalování technické způsobilosti, vydalo dne 3.8.2000 osvědčení č.1494 o schválení způsobilosti pro toto obložení pod značkou ZNO-99. Na základě tohoto rozhodnutí je naše firma technicky a odborně způsobilá vykonávat činnost hromadného výrobce zdravotně nezávadných , izotermických vestaveb vozidel.
 Naše firma je oprávněna provádět zápis o přestavbě do Osvědčení o evidenci vozidel.

FOTOGALERIE