• plastove
  • plastove

  • Home
  • Plastové nádrže

Plastové nádrže

nardzNádrže polypropylénové jsou celoplastové nádrže určené ke skladování nejrůznějších médií nebo jako součást technologických zařízení. Jsou vyráběny jako hranaté nebo válcové. Nádrže jsou vyrobeny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z  polypropylénu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z desek extrudovaných.
Nádrže jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
 
Použití
Typová řada polypropylénových nádrží je určena pro skladování nejrůznějších kapalin, granulátů případně i sypkých materiálů, agresivních látek a chemikálií při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu nádrže uvedených v příloze „Chemická odolnost materiálů“těchto PIP. Nádrže jsou dále použitelné jako septiky, žumpy, nádrže čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, lapáků tuku a jiných technologických zařízení, jako zásobníky pitné a užitkové vody apod. Nádrže jsou vhodné pro styk s poživatinami, proto je možné v nádržích rovněž skladovat kapaliny a produkty pro potravinářské účely. Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu vlastní nádrže, připojovacích trub, armatur apod., vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s dodavatelem.

Další informace:

  1. Technický popis
  2. Manipulace, doprava, skladování
  3. Obsluha a údržba

Návody:

Návod k montáži nádrží z PP – HB , KB, HS, KS
Návod k montáži nádrží z PP – KD, KDSV

Technické parametry ve formátu PDF zde

FOTOGALERIE